Акватория

Шел мимо. Дай, думаю, загляну...

Креветка Амано

03.03.2014